Registered Charity in England & Wales No.1165941

CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho tất cả nhân viên.
  • Các chương trình thú y và phòng bệnh hiệu quả để đảm bảo thực hành chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
  • Tại sao hiểu sinh học của loài và nhu cầu cụ thể của loài là rất quan trọng để có thể nhận ra các hành vi biểu thị sự đau đớn hoặc đau khổ.

 

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY