Registered Charity in England & Wales No.1165941

การจัดหาการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

โมดูลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ:

 

  • วิธีการส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมปกติและตามธรรมชาติที่ให้ความพึงพอใจผ่านการจัดหาการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่เหมาะสมกับสายพันธุ์
  • จะมีวิธีการวางแผน ดำเนินการ และประเมินการจัดหาการส่งเสริมพฤติกรรมสัตอย่างไร โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี
  • ประเภทต่าง ๆ ของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และการใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์

 

 

เราแนะนำให้คุณดูเอกสารข้อมูลการเรียนรู้ แล้วทำแบบทดสอบแบบโต้ตอบเพื่อสรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มย้อนกลับบนเบราว์เซอร์เพื่อกลับมายังหน้านี้
คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการเรียนรู้ได้ที่นี่
ทำแบบทดสอบแบบโต้ตอบที่นี่