Registered Charity in England & Wales No.1165941

MÔI TRƯỜNG NUÔI NHỐT

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Những hạn chế mà động vật phải đối mặt trong môi trường nuôi nhốt và cách khắc phục chúng.
  • Tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường đáp ứng các nhu cầu sinh học và tâm lý và mang tính đặc trưng của loài.
  • Cách sử dụng thông tin để cung cấp sức khỏe và phúc lợi tốt hàng ngày và trong suốt cuộc đời của động vật.

 

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY