Registered Charity in England & Wales No.1165941

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Tại sao một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng là cần thiết để duy trì sức khoẻ của động vật.
  • Các yêu cầu về chế độ ăn uống khác nhau như thế nào giữa các loài và các cá thể dựa trên nhiều yếu tố.
  • Làm thế nào thức ăn có thể được trình bày theo cách khuyến khích các hành vi ăn tự nhiên và tại sao điều này lại quan trọng.

 

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY