Registered Charity in England & Wales No.1165941

SỞ THÚ THẾ KỶ 21

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Vai trò của sở thú và thủy cung trong thế kỷ 21.
  • Các cộng đồng sở thú và thủy cung toàn cầu, quốc gia và khu vực và vai trò của chúng.
  • Bảo tồn tốt là gì và nó liên quan đến phúc lợi động vật tốt như thế nào.
  • Vai trò bao trùm của sở thú trong việc giáo dục thế giới tự nhiên, tôn trọng động vật và cách nó đóng góp vào các chương trình bảo tồn.

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY