Registered Charity in England & Wales No.1165941

CUNG CẤP ĐỒ LÀM GIÀU

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Cách thức thể hiện các hành vi bình thường, tự nhiên và bổ ích có thể được khuyến khích thông qua việc cung cấp các quy định về môi trường phong phú phù hợp với từng loài cụ thể.
  • Cách thức cung cấp quy định về môi trường phong phú có thể được lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá như một phần của chương trình thúc đẩy các tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật.
  • Các loại môi trường phong phú khác nhau và việc sử dụng chúng như một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện để cải thiện phúc lợi động vật.

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY