Registered Charity in England & Wales No.1165941

KHÁI NIỆM PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Phúc lợi động vật và ‘nghĩa vụ chăm sóc’ là gì trong một nhóm động vật học.
  • Các khung phúc lợi động vật hiện tại được sử dụng trong khoa học.
  • Các nhu cầu thiết yếu của động vật hoang dã bị nuôi nhốt và cách đáp ứng chúng.
  • Các hoạt động chăn nuôi có liên quan.
  • Các biện pháp đơn giản về phúc lợi động vật.

 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY