Registered Charity in England & Wales No.1165941

HỒ SƠ & LẬP KẾ HOẠCH

Trong học phần này, mục đích là đạt được kiến thức và hiểu biết về:

 

  • Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phát triển sưu tập và lưu trữ hồ sơ để hỗ trợ tiêu chuẩn cao trong việc chăm sóc động vật.
  • Lập kế hoạch cho việc chăm sóc động vật cả đời và cách nó có thể được áp dụng trong vườn thú và bể cá.
  • Các quy định xung quanh việc thu mua và chuyển giao động vật hỗ trợ các tiêu chuẩn chăm sóc cao.
  • Quy trình đằng sau các phương pháp huấn luyện và xử lý động vật hỗ trợ các tiêu chuẩn chăm sóc cao.

 

Chúng tôi khuyên bạn nên xem qua tài liệu học tập, sau đó thực hiện phần đố vui tương tác để củng cố kiến thức. Sau khi hoàn thành, bạn hãy nhấn vào nút quay lại trên trình duyệt để quay lại trang này.
Tải tài liệu học tập TẠI ĐÂY
Làm bài kiểm tra tương tác TẠI ĐÂY