Registered Charity in England & Wales No.1165941

Digital Animal Welfare Programme Launched In Vietnamese

22
Aug

Digital Animal Welfare Programme Launched In Vietnamese

Please scroll down to read the Vietnamese version of this release.

International animal welfare charity Wild Welfare has launched a digital animal husbandry programme in Vietnamese, to support wildlife caregivers across Vietnam.

The unique, open-access online programme, titled “Wild About Welfare” is produced in collaboration with The Jeanne Marchig International Centre for Animal Welfare Education (JMICAWE) at the University of Edinburgh, Scotland.

Already available in English and Japanese, the free, online programme now makes animal welfare education available to Vietnamese speakers working with captive wildlife in facilities such as zoos, aquariums and animal sanctuaries.

Wild Welfare’s UK director, Simon Marsh, said: “Ensuring animal welfare resources are available in people’s native languages is vital in helping to make certain our charity’s work really has a positive impact on captive wildlife welfare in all corners of the globe.”

“The Wild About Welfare programme has been designed to upskill staff working with wild animals in captivity and give them the knowledge to be able to deliver good care and welfare.”

Wild Welfare has already been working in Vietnam for several years, hosting animal welfare training workshops for zoological facilities across the region and forming collaborative partnerships to drive forward positive welfare changes for animals under human care.

According to a recent landscape report published by Wild Welfare and Animals Asia, there are nearly 100 captive wild animal facilities across Vietnam. This, coupled with the fact that animal welfare is still a relatively new concept within the country, means that bridging the knowledge and skills gap to ensure a good level of animal care is extremely important. The availability of accessible and engaging information about animal welfare science in the Vietnamese language can help to address these gaps, giving animal care staff the tools they need to provide optimal welfare for animals living in captive facilities.

Dr. Trang Nguyen, Founder and Executive Director of WildAct, a local non-governmental organisation in Vietnam, who supported the translation of this programme into Vietnamese said: “Documents on animal welfare in the Vietnamese language are extremely rare, so the Wild About Welfare online learning course is a very special and meaningful programme. The content is designed and built by professional experts, the lessons are highly interactive, and the information is very useful and highly applicable in the working environment.”

Delivering bite-sized online modules on subjects such as animal behaviour, animal welfare needs and animal enrichment, the programme – which is accessible on smartphones, tablets and computers – can be taken one module at a time or as a complete course.

Designed to be used by animal carers, it provides practical learning exercises and encourages participants to really consider the species’ biology, as well as individual preferences, which helps towards making positive decisions for their welfare.

Wild Welfare has extensive experience in identifying where there are gaps in animal welfare standards in captive wildlife facilities and has published research into the most common captive animal welfare issues. 

Simon Marsh added, “We can empower animal care staff to understand what good animal welfare looks like and what the animals in their care need. Education is key, and by offering people a way to access good quality information, we can help ensure they are better able to play their part in providing good welfare for the animals in their care.

The charity is already translating the programme into other languages to represent the scope of project countries it is active in around the world.

To access the Wild About Welfare animal husbandry e-learning programme, visit the charity’s website HERE.

The programme has been developed with kind support from The Silent Foundation1.

~ENDS~

Wild Welfare: Wild Welfare is a global organisation committed to improving animal welfare for captive wild animals. By uniting the world’s leading zoos, zoo associations and animal welfare organisations, we build trusting partnerships that help provide long-term solutions to critical wild animal welfare issues.

Our vision is to end the suffering of captive wild animals around the world and ensure full and sustainable protection is given to all animals in human care. Find out more at wildwelfare.org. Registered charity in England and Wales No.1165941.

PHÁT HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ THUẬT SỐ PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT

Wild Welfare, một tổ chức từ thiện về phúc lợi động vật hoang dã quốc tế, ra mắt một chương trình giáo dục kỹ thuật số phiên bản tiếng Việt nhằm hỗ trợ những người đang chăm sóc động vật hoang dã trên khắp Việt Nam.

Chương trình truy cập mở trực tuyến độc đáo mang tên “Wild About Welfare” được thực hiện bởi sự hợp tác của Trung tâm Giáo dục Phúc lợi Động vật Quốc tế Jeanne Marchig (JMICAWE) tại Đại học Edinburgh, Scotland.

Hiện đã có sẵn phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật, chương trình trực tuyến miễn phí này giờ đây sẽ cung cấp giáo dục về phúc lợi động vật bằng tiếng Việt cho những ai làm việc với động vật hoang dã bị nuôi nhốt tại các cơ sở như vườn thú, thủy cung và khu bảo tồn.

Simon Marsh, Giám đốc tổ chức Wild Welfare tại Vương quốc Anh chia sẻ: “ Việc cung cấp nguồn tài liệu giáo dục về phúc lợi động vật bằng ngôn ngữ bản địa của mọi người là rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng công việc của tổ chức chúng tôi thực sự có tác động tích cực đến phúc lợi động vật hoang dã bị nuôi nhốt ở mọi nơi trên thế giới.”

“Chương trình Wild About Welfare được thiết kế để nâng cao kỹ năng cho nhân viên làm việc với động vật hoang dã trong điều kiện nuôi nhốt và cung cấp cho họ kiến thức để có thể đảm bảo chất lượng chăm sóc và phúc lợi cao cho động vật.”

Tổ chức Wild Welfare đã hoạt động tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Họ đã tổ chức các hội thảo đào tạo về phúc lợi động vật cho các sơ sở nuôi nhốt động vật trong khu vực và hình thành các quan hệ hợp tác để thúc đẩy những thay đổi tích cực về phúc lợi cho động vật dưới sự chăm sóc của con người.

Theo một báo cáo cảnh quan gần đây do tổ chức Wild Welfare và Animals Asia Foundation (tổ chức Động vật Châu Á) công bố, có gần 100 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên khắp Việt Nam. Điều này, cùng với thực tế là phúc lợi động vật vẫn còn là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam, có nghĩa là việc thu hẹp khoảng cách kiến thức và kỹ năng để đảm bảo mức độ chăm sóc động vật tốt là vô cùng quan trọng. Nguồn thông tin khoa học dễ tiếp thu và tiếp cận về phúc lợi động vật bằng tiếng Việt có thể giúp giải quyết khoảng cách này và cung cấp cho nhân viên chăm sóc động vật những công cụ cần thiết để cung cấp phúc lợi tối ưu cho động vật sống trong các cơ sở nuôi nhốt.

Tiến sĩ Trang Nguyễn – sáng lập và giám đốc điều hành Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã Việt Nam (WildAct) là đơn vị hỗ trợ biên dịch chương trình sang tiếng Việt cho biết: “Những tài liệu về phúc lợi động vật bằng tiếng Việt ở Việt Nam vô cùng hiếm, vì thế chương trình học trực tuyến Wild About Welfare là một chương trình rất đặc biệt và ý nghĩa. Có thể thấy nội dung được các chuyên gia đầu tư thiết kế và xây dựng, bài học có tính tương tác cao, thông tin được chắt lọc rất hữu dụng và có tính áp dụng cao trong môi trường làm việc.

Qua các học phần trực tuyến về chủ đề như hành vi của động vật, nhu cầu phúc lợi động vật và quy định môi trường phong phú, … bạn có thể học chương trình Wild About Welfare theo từng phần đơn lẻ hoặc học toàn bộ các chủ đề như một khóa học hoàn chỉnh trên điện thoại thông minh, máy tính hoặc máy tính bảng.

Được thiết kế dành cho những người chăm sóc động vật, chương trình này cung cấp các bài học thực tế và khuyến khích người tham gia xem xét thấu đáo các đặc điểm sinh học của loài cũng như sở thích của từng cá thể để đưa ra quyết định tích cực cho phúc lợi của chúng.

Tổ chức Wild Welfare đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xác định các kẽ hở trong các tiêu chuẩn phúc lợi động vật tại các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã và đã công bố nghiên cứu về các vấn đề phúc lợi động vật nuôi nhốt phổ biến nhất.

Simon Marsh nói thêm “Chúng tôi truyền sức mạnh tới các nhân viên chăm sóc động vật để họ hiểu được phúc lợi động vật là như thế nào và những động vật được chăm sóc cần những gì. Giáo dục là chìa khóa quan trọng, và bằng cách giúp mọi người có thể tiếp cận nguồn thông tin chất lượng, chúng tôi giúp họ có thể cung cấp phúc lợi tốt hơn cho động vật được họ chăm sóc.”

Tổ chức Wild Welfare đã và đang tiếp tục dịch chương trình này sang các ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với phạm vi của các quốc gia nơi tổ chức này đang hoạt động.

Để truy cập chương trình học trực tuyến về chăm sóc động vật nuôi nhốt Wild About Welfare, hãy truy cập trang web TẠI ĐÂY.

Chương trình đã được phát triển với sự hỗ trợ từ The Silent Foundation1.

Wild Welfare: là một tổ chức quốc tế cam kết cải thiện phúc lợi động vật cho các động vật hoang dã bị nuôi nhốt. Bằng cách hợp nhất các vườn thú, hiệp hội vườn thú và tổ chức phúc lợi động vật hàng đầu thế giới, chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác đáng tin cậy giúp cung cấp các giải pháp lâu dài cho các vấn đề quan trọng về phúc lợi động vật hoang dã.

Tầm nhìn của chúng tôi là chấm dứt sự đau khổ của các loài động vật hoang dã bị nuôi nhốt trên khắp thế giới và đảm bảo sự bảo vệ toàn diện và bền vững được trao cho tất cả các loài động vật trong sự chăm sóc của con người. Tìm hiểu thêm tại wildwelfare.org. Tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh và xứ Wales số 1165941.