Registered Charity in England & Wales No.1165941

Wild About Welfare

มุ่งสู่สวัสดิภาพสัตว์: โปรแกรมการให้ความรู้ผ่านระบบดิจิทัล

โปรแกรมการให้ความรู้ผ่านระบบดิจิทัลของ Wild Welfare สร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการการดูแลสัตว์ ผู้เรียนจะมีทักษะเพิ่มขึ้นในหลายด้านที่มีความสำคัญในการดูแลและการจัดการสัตว์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ดีขึ้นได้

การเรียนรู้ทางออนไลน์นี้ออกแบบมาเพื่อเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และการปฏิบัติด้านสัตวบาล ความเหลื่อมล้ำด้านความรู้และทักษะระหว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เป็นปัญหาหลักที่หากได้รับการแก้ไข จะสามารถช่วยปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้การดูแลของมนุษย์ทั่วโลก

Wild Welfare ทำงานร่วมกับสถานที่กักขังสัตว์ป่าทั่วโลก เช่น สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่กระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ว่าจะสามารถปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ภายในสถานประกอบการของตนได้อย่างไร และโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในการดำเนินการดังกล่าว

แต่ละโมดูลในโปรแกรมมีเอกสารการเรียนรู้และแบบทดสอบแบบโต้ตอบ ซึ่งประกอบด้วยคำถามและกิจกรรมที่จะส่งเสริมการรักษาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ โปรแกรมนี้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแต่อย่างใด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม โปรดติดต่อสมาชิกในทีมของเราที่: elearning@wildwelfare.org

ในการเริ่มต้นหลักสูตร เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทแนะนำโปรแกรม ดาวน์โหลดอภิธานศัพท์ แล้วเลือกโมดูลแรกของคุณ หากคุณต้องการประกาศนียบัตรที่แสดงว่าคุณได้เรียนจบโปรแกรมนี้ โปรดขอรับประกาศนียบัตรได้ที่นี่

อ่านบทแนะนำโปรแกรมที่นี่

ดาวน์โหลดอภิธานศัพท์สำหรับโปรแกรมที่นี่

เลือกโมดูลด้านล่างเพื่อเริ่มต้น

แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์
สวนสัตว์สัตว์น้ำในศตวรรษที่ 21
การดูแลสุขภาพสัตว์
ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์
สภาพแวดล้อมในที่กักขัง
พฤติกรรมสัตว์
โภชนาการและการให้อาหาร
บันทึก การวางแผน และระเบียบวิธี
 
YOU CAN ALSO ACCESS THE PROGRAMME IN ENGLISH

โปรแกรมการให้ความรู้ผ่านระบบดิจิทัล “มุ่งสู่สวัสดิภาพสัตว์” ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยได้รับความกรุณาจาก:

Tunya Chinpilas

Miss Napapuch Samranthin

ZPOT

Chutikan Khaoiam

Free The Bears

โปรแกรมนี้จัดทำและพัฒนาโดย:

Georgina Groves และ Sarah Blake จาก Wild Welfare และ ดร. Heather Bacon OBE และ ดร. Louise Connelly จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ
เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2021

โปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก World Association of Zoos and Aquariums (WAZA):

“WAZA รู้สึกภูมิใจที่สนับสนุนโปรแกรม E-learning ของ Wild Welfare ซึ่งจะมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการช่วยปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านการเรียนรู้ที่สามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ง่าย”

You can find more animal welfare learning resources here…